Nasze projekty

Czym zajmuje się Fundacja Praeceptor? Oto niektóre ze realizowanych przez nas projektów.

Dla Hewlett-Packard, twórcy pierwszego komputera osobistego i lidera rynku pamięci masowych, zrealizowaliśmy serię projektów doskonalących kompetencje prezentacyjne. Czy o technologii i twardych danych można mówić ciekawie i obrazowo? Oczywiście!

Wydawanie decyzji środowiskowych może budzić emocje. Przeszkoliliśmy więc dyrektorów i rzeczników prasowych Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie kryzysowego zarządzania informacją. Na zaproszenie GDOŚ współorganizowaliśmy też konferencję prezentującą wyniki badań wpływu prac poszukiwawczych niekonwencjonalnych złóż węglowodorów (tzw. gazu z łupków) na środowisko.

Sieć Otwartych Innowacji to projekt Agencji Rozwoju Przemysłu dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Uczyliśmy uczestników tego projektu, jak tworzyć prezentacje inwestorskie, czyli jak skutecznie mówić o innowacjach i technologii.

Na zlecenie Instytutu Jagiellońskiego opracowaliśmy publikację na temat elektromobilności w Polsce – jej stanu obecnego i szans rozwoju. Publikacja ta była zaprezentowana na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Fundacja Proca wspiera rozwój osobisty, zawodowy i duchowy liderów kierujących się w życiu chrześcijańskimi wartościami. Wsparliśmy więc jej program “Lider Mówcą” szkoleniami z zakresu tworzenia prezentacji pełnych pasji.

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to jedna z głównych imprez “trzeciego sektora”. Byliśmy gospodarzem paneli eksperckich VII OFIP (“Profesjonalizacja szkoleń w sektorze NGO. Rola trenera i mentora”) i VIII OFIP (“Narracja i komunikacja – jak mówić o misji i prezentować dane w organizacjach”).

Jak ograniczyć korki i smog w naszych miastach? Uczyliśmy korzystania z metod analizy jakościowej i technik skutecznego planowania specjalistów zajmujących się BUMP (Boosting Urban Mobility Plans – Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej).

Za nowymi ustawami i błyskotliwymi przemówieniami kryje się długa, rzetelna praca: zbieranie danych, opracowanie dokumentów i sposobu ich zaprezentowania… Jesteśmy dumni mogąc wspierać polskich polityków przez opracowywanie materiałów do wystąpień parlamentarnych posłów kilku kadencji.

Jak mówić dzieciom o przyrodzie, klimacie i ochronie Ziemi – zrozumiale, kompetentnie, bez zniekształceń, oddzielając fakty od opinii? W ramach projektu “O klimacie dla dzieci” Fundacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju opracowaliśmy podręcznik dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych.

“Im wcześniej (rozwija się myślenie matematyczne), tym lepiej (młodzi ludzie lepiej radzą sobie w życiu)”. Nasi specjaliści uczestniczyli w opracowaniu programu nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej, kładącego szczególny nacisk właśnie na umiejętności matematyczne.

Instytut Pastoralny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zajmuje się praktycznym podnoszeniem kwalifikacji duchownych luterańskich. Poprowadziliśmy tu zajęcia z zakresu wystąpień publicznych dla studentów teologii i młodych duchownych.

Bydgoska Izba Lekarska zrzesza lekarzy i lekarzy dentystów z województwa kujawsko-pomorskiego. Przeszkoliliśmy należących do niej lekarzy w zakresie lepszej komunikacji z pacjentami.

Radio Puławy to jedna z większych lokalnych prywatnych rozgłośni w Polsce. Współtworzyliśmy tu ponad 20 audycji na temat elektromobilności i paliw alternatywych.

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych to wiodąca polska organizacja pozarządowa propagująca elektromobilność. Moderowaliśmy konferencje organizowane przez FPPE w ramach Forum Innowacyjnego Transportu.

W ten (i nie tylko ten) sposób “dajemy dostęp do dobrej edukacji”. Jeżeli odnalazłeś na tej liście dziedzinę, którą chciałbyś wesprzeć, albo rozwinąć we własnej organizacji – skontaktuj się z nami.