Kim jest Praeceptor?

Wśród megatrendów, które zmienią oblicze firm i instytucji w najbliższym dziesięcioleciu specjaliści wymieniają m.in. zróżnicowanie składu zespołów pracowniczych (wielokulturowość i wielopokoleniowość), zwiększenie indywidualizmu członków tych zespołów i zastąpienie części bezpośrednich kontaktów międzyludzkich przez technologię.

Aby stać się autentycznym liderem, trzeba przejść od zarządzania piramidą do wspierania i kierowania kołem. (Ylva M. Andersson)

Rodzi to też wyzwania dla edukacji. Truizmem jest stwierdzenie, że współczesna szkoła niewystarczająco przygotowuje do przyszłego życia. Coraz częściej mówi się wręcz o tym, że nawet nie jest w stanie tego zrobić, jeśli mamy na myśli tylko przygotowanie do przyszłej pracy.

Aż 65% dzieci w wieku szkolnym będzie kiedyś pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją.(Światowe Forum Ekonomiczne 2017)

To ma dwie ważne konsekwencje:

 1. szkoły i uczelnie muszą w większym stopniu rozwijać elastyczność i interdyscyplinarność,
 2. kadra kierownicza w firmach i instytucjach musi zdobywać kompetencje trenera i mentora oraz głębiej przemyśleć systemy i metody rozwijania kompetencji członków swoich zespołów.

Będzie to więc wymagało zmiany sposobu myślenia i aktywności wszystkich, którzy zajmują się rozwojem ludzi, na wszystkich etapach:

 • nauczycieli
 • nauczycieli akademickich
 • trenerów i organizatorów szkoleń
 • specjalistów HR
 • menedżerów i liderów zespołów
 • właścicieli i członków zarządów – osoby określające strategię firm i instytucji

Chodzi o to, by członkowie zespołów nie byli tylko kopią swoich nauczycieli albo bezwolnymi wykonawcami, ale kompetentnymi specjalistami w swoich dziedzinach – samodzielnymi, a jednocześnie potrafiącymi “grać do jednej bramki”.

Upewnij się, że twoi ludzie są lepsi od ciebie, wtedy odniesiesz sukces. (Jack Ma)

Kto może ich wesprzeć?

Tu właśnie pojawia się praeceptor (czyt. ‘preceptor’, łac. nauczyciel, mistrz), specjalista w zakresie uczenia i uczenia się. Dawniej praeceptorami (lub preceptorami) nazywano mentorów w zakonach rycerskich i cechach rzemieślniczych oraz osoby szczególnie zasłużone dla kultury całego narodu.

Współczesny praeceptor:

 • jest nie tylko trenerem czy instruktorem, ale także inspiratorem i motywatorem,
 • stosuje w praktyce wiedzę na temat komunikowania się, andragogiki i metodyki uczenia, ale także zarządzania i przywództwa,
 • patrzy szeroko na tematykę szkolenia i potrzeby kursantów,
 • szuka inspiracji również w dziedzinach odległych od bezpośredniego doświadczenia swoich uczniów (na przykład – wykorzystuje doświadczenia biznesu w szkoleniach dla instytucji niebiznesowych i odwrotnie),
 • patrzy szeroko na proces kształcenia, zwracając uwagę nie tylko na samo szkolenie, ale też na jego kontekst: kulturę organizacyjną firmy, specyfikę branży i megatrendy.

Uczciwe, otwarte środowisko może wydobyć z ludzi to, co najlepsze. (Meg Whitman)

Właśnie tak postrzegamy rolę Fundacji Praeceptor i naszych ekspertów dla ciebie i dla twojej firmy. Tak widzimy również szefów, liderów i edukatorów, którzy uczestniczą w naszych projektach szkoleniowych.

Sprawdź, w jaki sposób i w jakich dziedzinach możemy współpracować z tobą i twoją firmą:

   

  Jerzy Rzędowski,
  prezes Fundacji Praeceptor