Wykluczenie cyfrowe

Czy Polacy mają wystarczający dostęp do usług cyfrowych? Jak niwelować “wykluczenie cyfrowe” już w szkole? Uczestniczyliśmy w seminarium Fundacji Republikańskiej na ten temat.


Przed Polską otwiera się szansa na dogonienie innych krajów europejskich pod względem dostępności do szeroko pojętych usług cyfrowych. Jak to w praktyce powinno wyglądać, jak uszczelnić procedury pozwalające na wdrożenie Europejskiej Agendy Cyfrowej, wreszcie jak niwelować wykluczenie cyfrowe w szkołach? W sali konferencyjnej Polskiej Agencji Prasowej spotkali się przedstawiciele administracji, organizacji pozarządowych, think-tanków, nauki i prasy. Wśród uczestników dyskusji byli m.in.: poseł Maciej Małecki z komisji cyfryzacji, Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego, Alek Tarkowski i Justyna Jasiewicz z Cyfrowego Centrum, Artur Marcinkowski z Fundacji „Widzialni”, Ewa Krupa z Fundacji Orange, Marta Kokoszka z Google Polska, a także przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Witold Kołodziejski – wiceminister cyfryzacji. Organizatorem seminarium “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej” była Fundacja Republikańska.

Szczególnie ważna, z naszego punktu widzenia, była druga część spotkania, w trakcie której głos miały organizacje pozarządowe i praktycy wdrażania programów adresowanych właśnie do tej części społeczeństwa, która żyje na marginesie wirtualnego świata. To około 9 milionów osób!

Mamy nadzieję, że przy kolejnej okazji do spotkania pojawią się także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przecież największy udział w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego świadomie korzystającego z Internetu ma właśnie szkoła!

12347776_435135646684308_3668168198486759248_n